Ποιοι είμαστε

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται τοπογραφικές μελέτες για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ρεθύμνου, καθώς και στους όμορους Νομούς (Ηρακλείου, Χανίων). Διαθέτουμε όργανα τελευταίας γενιάς και προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι Υπηρεσίες μας

Τοπογραφικό διάγραμμα
Τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, στο οποίο αποδίδονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες ενός ακινήτου.

Περισσότερα

Στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνονται τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους (πρανή, ποτάμια, ρέματα κλπ), καθώς και αυτά που υπάρχουν επί αυτού (περιφράξεις, κτίρια, δρόμοι). Αποτελεί τη βασική τεχνική υποδομή για την προμελέτη, την μελέτη και την εκτέλεση οικοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, πολεοδομικών, λιμενικών και άλλων έργων.
Πλέον, κάθε τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσεται είναι εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87).

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ ’87 για:
• Συμβολαιογραφικές πράξεις
• Οικοδομικές άδειες
• Κτηματολόγιο
• Οριοθέτηση και Κατάτμηση Οικοπέδων και Αγροτεμαχίων
• Εύρεση αγροτεμαχίων και Καθορισμό ορίων

Χαράξεις & Οριοθετήσεις
Χαράξεις & Οριοθετήσεις

Τοπογραφικές εργασίες που σκοπό έχουν τη μεταφορά στο έδαφος των τεχνικών σχεδίων για τη κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς και την οριοθέτηση μιας ιδιοκτησίας.

Υψομετρικές μελέτες
Υψομετρικές μελέτες

Τοπογραφικές εργασίες απαραίτητες για τον υψηλής ακρίβειας προσδιορισμού υψομέτρου τοπογραφικών σημείων, με τη μεταφορά υψομέτρου σε νέες θέσεις,

Περισσότερα

όπως επίσης και την παρακολούθηση τεχνικών εργασιών, με απαίτηση μεγάλης ακρίβειας προσδιορισμού υψομέτρου.

Βεβαιώσεις μηχανικού
Βεβαιώσεις μηχανικού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού βάσει του ν.4495/17 που απαιτείται σε κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα.

Περισσότερα

*Η ισχύς της βεβαίωσης είναι 2 μήνες από την ημερομηνία της αυτοψίας.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία υπαγωγής της ιδιοκτησίας σας στη ρύθμιση του ν.4495/17 που περιλαμβάνει:
• Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ '87 (εφ' όσον απαιτείται)

Περισσότερα

• Αποτύπωση ακινήτου και σύνταξη σχεδίου
• Ηλεκτρονική υποβολή Φακέλου
• Υπολογισμό Προστίμου
• Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
• Βεβαίωση του ν.4495/17 περί Μη Ύπαρξης Αυθαιρεσιών για σύνταξη συμβολαίου

Εθνικό Κτηματολόγιο
Εθνικό Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή του τοπογραφικού σας διαγράμματος στην πλατφόρμα του εθνικού κτηματολογίου, καθώς και την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας.

Εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, της εταιρείας Tree Company:

Γεωδαιτικός Σταθμός Topcon OS-105
Γεωδαιτικός Σταθμός Topcon OS-105
Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
Χειριστήριο πεδίου GPS: Topcon T-18
Χειριστήριο πεδίου GPS: Topcon T-18
Αποστασιόμετρο Leica DISTO X4
Αποστασιόμετρο Leica DISTO X4
Σχεδιαστικά προγράμματα AutoCAD
Σχεδιαστικά προγράμματα AutoCAD
Προγράμματα επίλυσης Ταχυμετρίας Toporest
Προγράμματα επίλυσης Ταχυμετρίας Toporest

Πού θα μας βρείτε

📬  Διεύθυνση
Πέραμα Μυλοποτάμου
Τ.Κ 74052

☏  Τηλέφωνο
697 865 3105

✉  e-mail
pmoschonas31@gmail.com

⌚  Ώρες εργασίας
Δευ – Σαβ: 8:00 – 16:00

Skip to content