Ποιοι είμαστε

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται τοπογραφικές μελέτες για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ρεθύμνου, καθώς και στους όμορους Νομούς (Ηρακλείου, Χανίων). Διαθέτουμε όργανα τελευταίας γενιάς και προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι Υπηρεσίες μας

Τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, στο οποίο αποδίδονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες ενός ακινήτου.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνονται τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους (πρανή, ποτάμια, ρέματα κλπ), καθώς και αυτά που υπάρχουν επί αυτού (περιφράξεις, κτίρια, δρόμοι). Αποτελεί τη βασική τεχνική υποδομή για την προμελέτη, την μελέτη και την εκτέλεση οικοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, πολεοδομικών, λιμενικών και άλλων έργων.
Πλέον, κάθε τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσεται είναι εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87).

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ ’87 για:
• Έκδοση Άδειας Δόμησης.
• Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου στην οποία δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.
• Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής εφόσον είναι λάθος τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας και δεν έχουν αποτυπωθεί ορθά ή εφόσον υπάρχει σφάλμα καταχώρησης των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του τίτλου κτήσεως του ακινήτου.
• Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές, άλλες Συμβολαιογραφικές Πράξεις όπως Αποδοχές Κληρονομιάς, το οποίο είναι υποχρεωτικά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά.
• Σύσταση Κάθετης και Οριζόντιας Ιδιοκτησίας. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο σε κάθε προαναφερόμενη δικαιοπραξία.
• Κατάτμηση ή την Ιδιωτική Πολεοδόμηση, το οποίο είναι υποχρεωτικά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά.
• Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο είναι υποχρεωτικά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά.
• Την υποβολή ένστασης, σε περίπτωση διαφωνίας με τα Γεωμετρικά Στοιχεία που περιγράφονται στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Χαράξεις & Οριοθετήσεις

• Χαράξεις ορίων – Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
• Χαράξεις Κατασκευών
• Χαράξεις Οδοποιίας
• Χαράξεις Τεχνικών Έργων
• Χάραξη Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών

Υψομετρικές μελέτες

Τοπογραφικές εργασίες απαραίτητες για τον υψηλής ακρίβειας προσδιορισμού υψομέτρου τοπογραφικών σημείων, με τη μεταφορά υψομέτρου σε νέες θέσεις,

όπως επίσης και την παρακολούθηση τεχνικών εργασιών, με απαίτηση μεγάλης ακρίβειας προσδιορισμού υψομέτρου.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας που απαιτείται σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη σε ακίνητο με ή χωρίς κτίσμα.

*Η ισχύς της βεβαίωσης είναι 2 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου:
Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:
Τα σχέδια κάτοψης.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Την οικοδομική άδεια.
Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Τον πίνακα χιλιοστών.
Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία υπαγωγής της ιδιοκτησίας σας στη ρύθμιση του ν.4495/17 που περιλαμβάνει:
• Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ '87 (εφ' όσον απαιτείται)

• Αποτύπωση ακινήτου και σύνταξη σχεδίου
• Ηλεκτρονική υποβολή Φακέλου
• Υπολογισμό Προστίμου
• Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
• Βεβαίωση του ν.4495/17 περί Μη Ύπαρξης Αυθαιρεσιών για σύνταξη συμβολαίου

Εθνικό Κτηματολόγιο – Δασικοί χάρτες

• Εντοπισμός Ακίνητου: Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προσδιορισμός ακινήτου στα κτηματογραφικά διαγράμματα.

• Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας: Σύνταξη και υποβολή στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο δήλωσης ιδιοκτησίας. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
• Υποβολή Ενστάσεων: Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων πρόδηλου σφάλματος
• Διορθώσεις Κτηματολογίου (Χωρικές Μεταβολές): Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
• Δασικοί Χάρτες: Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.

Εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, της εταιρείας Tree Company:

Γεωδαιτικός Σταθμός Topcon OS-105
Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
Χειριστήριο πεδίου GPS: Topcon T-18
Αποστασιόμετρο Leica DISTO S910

  Πού θα μας βρείτε

  📬  Διεύθυνση
  Πέραμα Μυλοποτάμου
  Τ.Κ 74052

  ☏  Τηλέφωνο
  697 865 3105

  ✉  e-mail
  pmoschonas31@gmail.com

  ⌚  Ώρες εργασίας
  Δευ – Σαβ: 8:00 – 16:00

  Skip to content